Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

WERKWIJZE

Kenmerkend voor onze werkwijze is de systematische aandacht voor elk van de drie peilers van opdrachtuitvoering: het voortraject, de uitvoering en het natraject. Beoogd wordt een attitude- en een gedragsverandering in betrokkenen te bewerkstelligen. Elke stap van de opdrachtuitvoering kent een praktisch en resultaatgericht karakter. 

Het voortraject zien wij als de sleutel tot succes. Tijdens de intake toetsen we met doelgerichte interviews of de hulpvraag aansluit op de werkelijke situatie. In overleg met de klant herformuleren wij indien nodig de hulpvraag.

Daarnaast houden wij gesprekken met een vertegenwoordiging van de doelgroep van het traject. Het gebruik van korte lijnen voorkomt onnodige ruis. U ontvangt een duidelijke offerte en een helder uitgeschreven plan van aanpak.

Het traject zelf wordt uitgevoerd door een professional die, afhankelijk van de vraag,  een bedrijfskundige of een gedragswetenschappelijke achtergrond heeft. Gedurende het hele traject staat de vraag/opdracht van de klant centraal. Het talent van de medewerker moet daarbij matchen met de doelen van het traject en niet andersom! Bij langere trajecten plannen we vooraf tussenevaluaties in. Indien nodig volgt bijstelling van de aanpak.

Het natraject.  In de trajecten die wij begeleiden, hebben wij meestal te maken met attitude- en gedragsverandering. De gedragsveranderingen beklijven alleen wanneer de deelnemer actief met zijn leerdoelen aan de slag gaat. Daarom vinden wij dat een deelnemer van een traject bij ons daarna langdurig begeleid en gecoacht moet worden door zijn eigen leidinggevende (ook na onze training- of coaching). Idealiter volgt de direct leidinggevende van de deelnemer een workshop 'De manager als coach'.

Effecten op betrokkenen. In onze aanpak staat het begrip attitude centraal. In onze visie is de attitude een voorwaarde om (gedrags-)verandering tot stand te brengen en organisaties en mensen in beweging te zetten.  Wij zijn in onze aanpak confronterend, maar veiligheid staat wel voorop.

Na een attitudeverandering zal de omgeving de persoon niet als schokkend anders ervaren. 'Blijf vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen' is hierbij ons motto. De deelnemer zal uiteraard wel meer nieuw positief gedrag en minder ongewenst gedrag vertonen. De deelnemer moet zijn omgeving wel 'gewenningstijd' geven.

 

© Change4You 2019 | Design by Dare to Design