Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

COACHING

Coachingstrajecten geschieden vaak op basis van specifieke hulpvragen van leidinggevenden cq. medewerkers, als gevolg van, organisatieverandering, of in het kader van trainingstrajecten.

Het totaal aantal coachingsbijeenkomsten is afhankelijk van het doel c.q. de vraag van de gecoachte, maar als richtlijn voor het coachingstraject zijn 6 bijeenkomsten noodzakelijk voor concreet, tastbaar resultaat. Uiteraard wordt de frequentie van het aantal bijeenkomsten met de gecoachte afgestemd. De duur van de gesprekken is 1.5 uur per bijeenkomst. De coach en de gecoachte zien elkaar 1 maal per 2 tot 6 weken. Uitgangspunt voor de coaching is de (werk)situatie van de gecoachte. De coaching is resultaatgericht. Kenmerken voor de coachingsbijeenkomst is dat zij altijd:
    •    langer dan een uur is en korter dan een dagdeel,
    •    coach en gecoachte zich helemaal vrij maken,
    •    goed voorbereid zijn,
    •    heldere, meetbare afspraken maken,
    •    doelgericht zijn.

Onze coaches hebben zich verschillende methodieken eigen gemaakt om de gecoachte persoon zo goed mogelijk bij te staan. Wij kijken natuurlijk ook welke coach goed aansluit bij de gecoachte zowel in de aanpak als de persoonlijke klik. Het eerste gesprek is altijd kosteloos. Wij bieden diverse vormen van coaching aan, te weten:

Individuele coaching:

  • Mental coaching,

  • Persoonlijke coaching,

  • Business coaching,

  • Lifestyle coaching.

Team coaching:

  • Teamcoaching,

  • Intervisie

Mental coaching is een vorm van coaching waarbij de gecoachte technieken leert om mentale activiteiten te beheersen, zich beter te concentreren, met druk om te gaan wanneer een prestatie wordt verwacht, te focussen op resultaat en om rust te creëeren wanneer de situatie daar om vraagt.

Personal coaching betreft coaching op individuele knelpunten. Knelpunten kunnen zijn: moeilijk met kritiek kunnen omgaan, te weining voor zichzelf durven of kunnen opkomen, onvoldoende luisteren, zich onvoldoende profileren, etc. In het algemeen, wordt bij persoonlijke coaching beoogt om de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte te vergroten.

Bij business coaching kan het gaan om een leidinggevende die zijn of haar medewerkers beter wil begeleiden, of zijn of haar organisatie of afdeling in beweging wil zetten. In het algemeen wordt er bij businesscoaching gericht op allerlei organisatie-gerelateerde succesfactoren.

Lifestylecoaching is een vorm van coaching waarbij de gezondheid van de medewerkers centraal staat. Uit onderzoek blijkt dat gezondheid een belangrijk aspect is voor geluksgevoel, maar ook dat het gerelateerd is aan ziekteverzuim en tevredenheid. De manier waarop men leeft (lifestyle) heeft een grote invloed op de gezondheid. Verantwoord bewegen, eten en omgaan met stress zijn belangrijke ingrediënten van een gezonde levensstijl. Wij werken daarom samen met een aantal goed geschoolde personal coaches (lichaamsbeweging) die samen met de gecoachte voor het beste resultaat gaan.

Bij teamcoaching wordt niet enkel het individu, maar gelijk een heel team begeleidt. Deze vorm van coaching wordt toegepast wanneer een team niet effectief genoeg is, of wanneer een team doorgaat in een veranderde samenstelling.

Intervisie is strikt genomen een methodiek die erop gericht is om op een gestructureerde manier elkaars werksituatie te bespreken met als doel elkaar te helpen te verbeteren.

 

 

 

© Change4You 2021 | Design by Dare to Design