Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

KERNWAARDEN

De kernwaarden waar Change4You voor staat zijn:

Resultaatgerichtheid
Bij elk traject (advies, assessment, training, coaching of workshop/lezing) wordt een intake uitgevoerd. Hierbij staan 2 vragen centraal: wanneer is de klant tevreden en wat is het doel? De klant wordt hiermee uitgenodigd na te denken over wat hij voor ogen heeft. Wij beginnen met het einde voor ogen! Dan kunnen wij een resultaatgerichte oplossing ontwikkelen. Dat betekent dat we ons altijd richten op de geformuleerde doelstelling die samen met de klant is bepaald. Bij langdurige trajecten hebben wij evaluatiemomenten met de klant ingebouwd om er voor te zorgen dat wij het geformuleerde doel voor ogen houden en realiseren. Wij stellen ons gelijkwaardig op naar de klant of deelnemer, waardoor de acceptatie optimaal is met als gevolg een beter resultaat en een hoger (leer)rendement.

Integriteit

Om impact te kunnen hebben op de organisatie en haar werknemers moeten wij als professionals vertrouwen genieten. Vertrouwen wordt gevoed door integer te handelen. Integriteit staat dus hoog bij ons in het vaandel. In trainingssituaties bijvoorbeeld behaalt een deelnemer het hoogste leerrendement als hij zich veilig en gehoord voelt. Wij doen er alles aan om deze belangrijkste randvoorwaarden continu op een hoog niveau te houden. De deelnemers worden door ons bewustgemaakt van het feit dat alle (kritische) uitlatingen en opmerkingen 'binnenskamers' dienen te blijven. Indien het de organisatie kan verbeteren, worden de 'kritische noten' door ons teruggekoppeld aan de opdrachtgever zonder naam en toenaam.


Klant- en servicegerichtheid

Ons doel is een faciliterende functie te hebben voor klant en deelnemers. De uitdrukking 'U vraagt wij draaien' staat echter niet in ons woordenboek. Dit devies wordt door ons doorvertaald tijdens klantgesprekken, waarbij kritisch naar de hulpvraag gekeken wordt. Een mogelijke uitkomst van het voortraject kan dus zijn dat de hulpvraag geherformuleerd wordt. Deze aanpak maakt ons meer een 'partner' van de klant dan een 'leverancier' en daar houden wij van! Via partnership bouw je aan een langdurige relatie, terwijl de belangen van de organisatie beter gediend worden.

Samenwerking
Deze kernwaarde wordt door ons qua gedrag concreet ingevuld door o.a. onze professionals onderling te laten samenwerken en ervaringen en kennis te laten delen.  Op deze wijze breiden wij de individuele ‘know how’ uit met informatie van collega’s, waardoor toekomstige klanten en projecten een nog deskundigere professional krijgen. Daarnaast werken wij ook intensief samen met MD-, HRD- en P&O afdelingen van klanten met betrekking tot het inrichten en ontwikkelen van trainingsprogramma's, zodat er echt sprake is van maatwerk.  

 

 

 

© Change4You 2019 | Design by Dare to Design